Gelişim Tarama & Değerlendirme, Aile Danışmanlığı, Seminer & Atölye Grupları ve Öğretmen (Personel) Eğitim & Süpervizyonu olmak üzere dört farklı hizmet seçeceği sunar.

Tüm alanlarda bir hizmet alabilmenin yanısıra kendi kurum ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir ya da birden fazla destek paketi de seçebilirsiniz.

Anlaşmalar *dönemlik ya da yıllık olarak yapılır ve eğitim-öğretim süreci başlamadan süreç yönetimi tüm detayları ile birlikte planlanır.

DESTEK PAKETLERİ

1- GELİŞİM TARAMA VE DEĞERLENDİRME

Gelişimin nitel ve nicel yöntemler aracılığıyla izlenmesi, yetenek-yatkınlıkların tespit edilip varsa normalden sapmaların erken tanınıp, destekleyici çözüm, yöntem ve müdahalelerin yapılabilmesi amaçlanır. Aile ve öğretmen(ler)e yazılı ve sözlü olarak rapor sunulur. İlgili yaş grubuna ilk öğretime hazır olup olmadığını değerlendirmek amaçlı çeşitli testleri (dikkat, dürtü kontrolü, işitsel – görsel algı ve hafıza, motor gelişim ve algı aktarımı) ve ailelere bu hususta danışmanlıkları içermektedir.

2- AİLE DANIŞMANLIĞI

Önceden belirlenen haftanın bir ya da ihtiyaca göre iki günü ebeveynlere danışmanlık hizmeti sağlayabilme, çocuk – aile iletişim ağını doğru kurma ve etkili yönetebilme amaçlı görüşmeler içerir.

3- SEMİNER VE ATÖLYE GRUPLARI

Anne – babaların ortak merak ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenen konu başlıkları üzerinden her iki ayda bir defa düzenlenen çalışmalardır. Öncesinde velilere istek formu gönderilir ve çalışma konuları oylama sonuçlarına göre planlanır.

4- ÖĞRETMEN EĞİTİM VE SÜPERVİZYONU

Öğretmenlerin ortak ihtiyaçları ve en sık karşılaştıkları durumlar göz önüne alınarak düzenlenen ve örnek anlatımlı uygulamalı paylaşımları, soru – cevap bölümlerini içerir. Öncesinde öğretmenlerden talep formu toplanır ve gündemler bu doğrultuda belirlenir. Uzmanın okulda olduğu gün(ler)de öğrencilerin grup içerisindeki tutum ve davranışları ile ilgili öğretmenlere bireysel randevu verilir.

KREŞ VE ANAOKULU DANIŞMANLIĞI BAŞVURU FORMU

Başvurunuzu aşağıdaki alanları doldurarak yapabilirsiniz. Uzman danışmanınız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.