Gelişim – Yetenek Testleri, Aile – Öğrenci Danışmanlığı, Seminer – Atölye Grupları ve Öğretmen (Personel) Eğitimi olmak üzere dört farklı hizmet seçeceği sunar.

Tüm alanlarda bir hizmet alabilmenin yanısıra kendi kurum ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir ya da birden fazla destek paketi de seçebilirsiniz.

Anlaşmalar *dönemlik ya da yıllık olarak yapılır ve eğitim-öğretim süreci başlamadan süreç yönetimi tüm detayları ile birlikte planlanır.

DESTEK PAKETLERİ

1- GELİŞİM & YETENEK DEĞERLENDİRME

Gelişimi ve baskın öğrenme modelinin nitel ve nicel yöntemler aracılığıyla izlenmesi, yetenek-yatkınlıkların tespit edilip varsa normalden sapmaların erken tanınıp, destekleyici çözüm, yöntem ve müdahalelerin yapılabilmesi amaçlanır. Aile ve öğretmen(ler)e yazılı ve sözlü olarak rapor sunulur.

Yaş grubuna göre değişiklik göstermekle birlikte dikkat, hafıza, dürtü kontrolü, anlama-dinleme beceriler, görsel algı, okuma-anlama, gördüğünü aktarma, motor gelişim ve sosyal-duygusal gelişim gibi alanlarda ailelere danışmanlıkları içermektedir.

2- AİLE & ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI

Okulun ihtiyacına göre önceden belirlenen haftanın bir ya da iki günü ebeveynlere danışmanlık hizmeti sağlayabilme, çocuk – aile iletişim ağını doğru kurma ve etkili yönetebilme amaçlı görüşmeler içerir. Öğrencilerle ise rehberlik servisini destekleyici görüşmeler yapılır. Bir yandan aile görüşmeleri kolaylaşırken, öte yandan öğrenci farklı uzmanlarla görüşme fırsatını yakalar.

3- SEMİNER & ATÖLYE GRUPLARI

Anne – babaların ortak merak ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenen konu başlıkları üzerinden iki ayda bir düzenlenen çalışmalardır. Dönem ya da yıl başında velilere istek formu gönderilir ve çalışma konuları oylama sonuçlarına göre planlanır.

4- ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Öğretmenlerin ortak ihtiyaçları ve en sık karşılaştıkları durumlar göz önüne alınarak düzenlenen ve örnek anlatımlı-uygulamalı paylaşımları, soru – cevap bölümlerini içerir. Öncesinde eğitim koordinatörü ile görüşülür ve ihtiyaç analizi yapılır. Sonrasında, öğretmenlerden de talep formu toplanır ve gündemler bu doğrultuda belirlenir. Uzman okuldayken öğrencilerin grup içerisindeki tutum ve davranışlarıyla ilgili öğretmenlere bireysel randevu verilebilir.

İLK VE ORTAOKUL DANIŞMANLIĞI BAŞVURU FORMU

Başvurunuzu aşağıdaki alanları doldurarak yapabilirsiniz. Uzman danışmanınız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.