Literatürde 0-18 yaş arası diye yer alan çocuk gelişimi süreci aslında anne babanın bir çocuğumuz olsun fikrinden sonra başlayan ve ergenlik döneminin sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Bu dönem boyunca bilişsel, sosyal – duygusal, dil, psiko – motor ve öz bakım becerilerinin düzenli gelişim taraması, değerlendirilmesi ve takibi büyük önem taşır.

Gelişim takibi ve çocuk danışmanlığında ‘her çocuk özeldir’ yargısından yola çıkılıp, her çocuğun eşsiz ve biricik olduğunu savunularak hareket edilir. Danışmanlık konuları genel olarak anne babanın isteği üzerine belirleniyor gibi görünse de çocuk bu noktada belirleyici rolü üstlenir. Öncelikle aile ile bir ön görüşme yapılır. Daha sonra çocuk ile gelişimini değerlendirmek ve gözlem amaçlı çeşitli test ve teknikler uygulanır. Toplanan veriler ışığında, danışmanlık ve takip süreci devam eder.

GELİŞİM Tarama ve Değerlendirme

0 – 2 yaş arası zihin gelişiminde kritik ve önemli yıllar olarak kabul edilirken 0-6 yaş arası gelişimde genel bir öneme sahiptir. Özellikle bu yıllar arasında gelişimin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekir. Bu takip bize riskli durumların tespiti, her şeyin yolunda olup olmaması ve daha iyi olabilmesi için neler yapabilirim gibi konularda yardımcı olmaktadır. Bazen aileye, bazen aile eşliğinde çocuğa bazen de direk çocuğa gelişim testi uygulandıktan sonra aile ile genel durum değerlendirilir ve öneriler sunulur. Birlikte bir plan, yol haritası hazırlanır. Hazırlanan plan doğrultusunda önce haftalık sonrasında 3 – 6 aylık takipler yapılır.

ANNE BABA Oldum / Oluyorum

Gelişimin temelinde biyolojik faktörlerin etkisinin önemi tartışılmaz. Ancak gelişim; çokça çevreden ve çeşitli uyaranlardan etkilenen, sırasıyla olağan bir şekilde ilerler.

Bebeğin yaşadığı çevre ve anne baba tutumu gibi bazı önemli etkenler süreci doğrudan etkileyip, değiştirebilir. Bu nedenle anne-baba eğitimleri; anne ve babayı karşılaşacağı durumlarla ilgili donanımlı hale getirmeyi hedefler. Bu eğitimler, ön hazırlık niteliğindedir, hem çocuk hem de anne, baba ve adaylar için büyük önem taşır.

Eğitimlerde kişiler ‘Gelişim nedir? Nasıl bir sıra izler? Anne – baba olarak hangi dönemde ne yapmalıyız?’ gibi sorularının yanıtlarını alabileceklerdir. Bu hizmet bireysel alınabildiği gibi grup halinde de verilmektedir.

BESLENME Düzeni Oluşturma

Dünya sağlık örgütüne göre; bebek dünyaya geldikten sonra ilk 6 ay sadece anne sütü ile, yetersizliğinde ya da mümkün olmayan durumlarda ise formül süt ile beslenmelidir.

Anne sütünün zihin ve beden gelişimi açısından bir çok avantajı bulunur. Anne sütü ile başlayan bu süreç ek gıda dönemi, okula başladığında beslenme düzeni ve nihayet yaşam boyu beslenme düzeninin temellerinin atılması için önem taşır. Sağlıklı bir beslenme alışkanlığının edinilmesi, yeme problemleri, ek gıda döneminde beslenme gibi konularda danışmanlık hizmeti sunar.

HASTANEDE Yatan & TEDAVİ Gören Çocuk

Hastanede uzun süreli yatan çocuklar    ailelerinden, sosyal çevrelerinden, okuldan, arkadaşlarından ve oyun ortamlarından uzak kalabiliyorlar. Bu durumda aileler ile birlikte hastane ortamının iyileştirilmesi, okul derslerine yardımcı olunması, hastane ve çocuğun sağlık koşullarına uygun ekstra aktivitelerin yapılması planlanır.

Hastane ortamı ziyaret edilerek önemli durumlar, gereklilik ve öncelikler tespit edilir. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak çocuğun ilgi ve istekleri doğrultusunda ailelere destek olunur. Çocuk ve ailenin süreci en rahat ve en yüksek faydalanımla atlatmaları hedeflenir.

GELİŞİM TAKİBİ VE ÇOCUK DANIŞMANLIĞI BAŞVURU FORMU

Başvurunuzu aşağıdaki alanları doldurarak yapabilirsiniz. Uzman danışmanınız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.