Gelişimde en hızlı gelişme, büyüme ve olgunlaşma sürecinin yaşandığı ikinci dönem ergenliktir. Ergenliğe adım atan kişide fiziksel, düşünsel, bilişsel, duygusal, sosyal, ahlaki ve toplumsal yapılarda da değişim süreci başlamış olur. Her gelişimsel dönemin kendine has yenilikleri, zorlukları ve sıkıntıları vardır. Her bakımdan değişim ve gelişimin hızlı ve yoğun gerçekleştiği bu dönem; anne babalar için de ergen için de zorlu bir süreçtir. Anne babanın hem desteğine ihtiyaç duyan hem de onlardan ayrışma isteği, yabancılaşma hissi nedeniyle çatışma içine giren ergenlerin yaşadığı problemler aile içi ilişkilerde istenmedik bazı çıkmazlar doğurabilir.

Ergen terapisi; gençlerin ihtiyaç duydukları duygusal desteği hissetmeleri, arkadaşları ve aileleriyle yaşadıkları çatışmaları çözümlemeleri ve sorunlara yeni bir bakış açısıyla bakabilmelerini sağlar. Danışmanlık süreci kısa vadede aile (anne, baba varsa kardeş vb) için sancılı ya da zorlayıcı görünse de aslında uzun vadede yapıcı, rahatlatıcı ve çözümseldir. Bu zaman diliminde edinilen kazanımlar devam ettirildiği sürece hem aile üyeleri hem de çocuk için pozitif etkiler, koruyucu ve destekleyici özellikler kalıcı hale gelir.

Ebeveynlerden (anne, baba, ilgili kişi) çocuğun yaşadığı sorunlar öğrenildikten, gelişim öyküsü alındıktan, uygulanması gereken müdahale ve teknikler belirlendikten sonra ergenle bir ön görüşme sağlanır.

ERGEN NE HİSSEDER?

Ergenin dönem içerisinde yaşadığı zorluklarda hissettiği başlıca duygular; yalnızlık ve yabancılaşmadır. Bu nedenle, sosyal çevrenin desteği çok önemlidir. Tüm sorumluluk ergenin omuzlarına yüklenirse danışmanlık süreci olumsuz etkilenebilir.Süreç içerisinde en sık anne-babadan bağımsız olma ve yalnız kalma isteği görülür. Ergen danışan toplumdaki yerini aramaya başlar, arkadaş ve farklı sosyal grupların önemi artar. Özerk olma düşüncesi en üst seviyede seyreder. Her ne kadar ergen artık yetişkin olduğunu, kimseye ihtiyacı olmadığını söylese de gelişimin sağlıklı ilerleyebilmesi için özellikle de yakın çevresinin (aile, akraba, yakın arkadaşlar, öğretmenler) desteğine ihtiyaç duyar. Kısacası danışanın sosyal etkileşim içerisinde olduğu herkes, danışmanlık sürecine doğrudan ya da dolaylı olarak dahildir.Aile – danışanın faydalanımını ve pozitif etkilenimini önemseyen herkes; üstlerine düşen sorumluluklar, dikkat edilmesi ya da kaçınılması gereken durumlar, sürecin hangi sıklıkta – ne kadar devam edeceği ve gidişat ile ilgili bilgilendirilme  gibi hususlar üzerinde özenle durmalıdır.

ERGEN DANIŞMANLIĞI NE SAĞLAR?

Ergen terapisi, gençlerin ihtiyaç duydukları duygusal desteği hissetmeleri, arkadaşları ve aileleriyle yaşadıkları çatışmaları çözümlemeleri ve sorunlara yeni bir bakış açısıyla bakabilmelerini sağlar. Kişinin ihtiyaç duyduğu, gelecekte duyabileceği düşünsel, duygusal ve davranışsal değişimler gerçekleştirmesine destek olur.  Ayrıca en çok çatışmanın olduğu aile ile karşılıklı iletişim ve davranış ilişkisiyle birlikte, aile üyelerinin birbirlerinden ne kadar farklılaşabildiklerinin anlaşılmasını da sağlar. Son derece önemli olan bir diğer konu ise ergenlerin sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesidir.

ERGEN DANIŞMANLIĞI’ nda SÜREÇ NASIL İŞLER?

Ebeveynlerden (anne, baba, ilgili kişi) çocuğun yaşadığı sorunlar öğrenildikten, gelişim öyküsü alındıktan, uygulanması gereken müdahale ve teknikler belirlendikten sonra ergenle bir ön görüşme sağlanır. Bu ön görüşmede amaç; ergenle terapötik ilişki kurmaktır.

Aile ile işbirliği içerisinde yürütülen seanslarda ergenin;

 • Kendini ve ihtiyaçlarını daha iyi tanıması,
 • Çevresiyle daha olumlu ilişkiler kurabilmesi,
 • Çatışmaları ve öfkesini yönetebilmesi,
 • İhtiyaç duyduğu duygusal desteği alması amaçlanmaktadır.

ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI

 • Depresyon
 • Öfke Kontrolü ve Saldırganlık
 • Etkili İletişim
 • Yeme Bozuklukları
 • Sınav Kaygısı
 • Bağımlılıklar
 • Sınavda Heyecanı Kontrol Etme
 • Boşanmış Aile Çocukları
 • Aile İçi Çatışma ve İletişimsizlik
 • Akademik Başarısızlık
 • Ders Çalışmaya Karşı İsteksizlik
 • Sosyal Beceri ve Arkadaşlık
 • Özgüven
 • Davranış Problemleri
 • Çekingenlik
 • Sosyal Fobi ve Kaygı
 • İçe Kapanıklık
 • Meslek Seçimi
 • Yeteneklerin Belirlenmesi
 • Dikkat Problemleri
 • Travmatik Yaşantılara Maruz Kalma
 • İstismar

ERKEN BAŞVURU

Önlem almak ya da daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmek amacıyla çatışmalar-sorunlar oluşmadan önce destek almak; koruyucu bir sağlık çalışmasıdır.Çocukluk ya da ergenlik döneminde yaşanan problemlerin yetişkinlik döneminde de devam etmemesi, mutlu, kendiyle ve etrafıyla barışık, ve sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için terapi/ danışmanlık almak çocuk, ergen ve gençlerin ruh sağlığı için önemlidir. Ayrıca, erken ve zamanında müdahale etmek; öz-farkındalığın artması, vaktinde keşfedilmiş yatkınlıkların verimli kullanılabilmesi, doğru-etkili kararlar alınabilmesi ve sosyal/ akademik çevre ile sağlıklı – güçlü iletişim kurulabilmesi için önemlidir.Kendi keşif yolculuğuna erken yaşlarda başlamış bu kişilerin daha mutlu, huzurlu, çözüm odaklı ve ruhsal kırılma noktalarını en az  zararla atlatabilen, kendileriyle barışık kimseler olmaları muhtemel bir sonuçtur.Danışmanlık süreci kısa vadede aile (anne, baba varsa kardeş vb) için sancılı ya da zorlayıcı görünse de aslında uzun vadede yapıcı, rahatlatıcı ve çözümseldir. Bu zaman diliminde edinilen kazanımlar devam ettirildiği sürece hem aile üyeleri hem de çocuk için pozitif etkiler, koruyucu ve destekleyici özellikler kalıcı hale gelir.Ergenlik döneminde yaşanan sosyal değişiklikler ve uyum süreci, dikkat, öğrenme zorlukları ve ders planı, aile iççatışmalar ve iletişim, sorumluluk, öfke kontrolü ve öz güven gibi sosyal beceriler ergen ve ailelerinin bir uzmana başvurmalarının başlıca konuları arasındadır.

FAYDALANIM VE SÜRE

Faydalanım, iyileştirme düşünüldüğünde ergenler ile yapılan çalışmalar yetişkinlerinkine kıyasla çok daha yüksektir/ verimlidir. Terapinin uzunluğu ise kişinin işbirliği, başvuru nedeninin yoğunluğu  ve şiddetine bağlı olarak değişir. Sürecin ne zaman başlayacağı, ne zaman sona ereceği, hangi problemler ile karşılaşacağı, ergenin bunlarla nasıl başa çıkacağı, nasıl öğrenmeler gerçekleştireceği kişiden kişiye göre değişir. Her birey büyürken farklı durumlarla karşılaşır, her birinin yaşantısı büyüdükleri aile (sakin, titiz, otoriter vb  ebeveyn), sosyal çevre ve sunulan imkanlar bakımından farklıdır. Nitekim genetik, yaşanılan bölgenin kültürel değerleri, beslenme alışkanlıkları, aile tutumları etkilidir.

UZMAN – DANIŞAN İLİŞKİSİ

Kişinin kendisini uzmanın yanında rahat ve güvende hissetmesi, anlaşıldığını düşünmesi oldukça önemlidir. Böyle güvenli bir çevrede çocuğun duygularını ifade etmesi, ihtiyacı olan yardıma ulaşması çok daha kolay ve kısa zamanda gerçekleşir. Ayrıca, karşılıklı kurulan güven ilişkisi, danışanın ve ailenin terapiye, psikoloji bilimine bakışı, görüş ve inanç ayrılıkları, başvuru nedeninin boyutu, safhası gibi etkenler büyük önem taşır.

YÖNTEM

Kullanılan bütün yöntemlerin amacı danışanın sorun olarak getirdiği şeye yine danışanın kendisinin en iyi çözüm yöntemini bulmasını sağlamaktır. Psikoterapi yöntemlerindeki çeşitlilik; ihtiyaç ve bireysel farklılıklara hitap edebilmek için önemlidir. Danışmanın yöntemi, donanımı, kullandığı malzeme ve teknik farklı olsa da amaç her zaman danışanın çözüm yolunu bulma yolculuğuna eşlik etmektir.

İLAÇ

Psikiyatrist ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi gereken medikal müdahale ve psikoterapi/ danışmanlık uygulamaları birlikte kullanılabilir.

ERGEN DANIŞMANLIĞI BAŞVURU FORMU

Başvurunuzu aşağıdaki alanları doldurarak yapabilirsiniz. Uzman danışmanınız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.