Bir durumun üstesinden gelme ya da problem çözebilme için gerekli olan tüm çözüm yollarının kendi içinde var olduğunu keşfetme, iç dünyaya yapılan bir yolculuktur.

# Danışanın kendini özgürleştirme yöntemidir.
# Danışanlar kaçındıkları-erteledikleri durumlarla yüzleşme fırsatı bulurlar.
# “Birinin ön yargı ile bakmayarak, yerinize sorumluluk almaya ve bir kalıba sokmaya çalışmayarak sizi dinlemesi gibi yoktur. “ CARL ROGERS
# Grup ya da aile terapileri gibi başka uygulamalarla birlikte de kullanılabilir.
# Kişiye özel, herkese farklı olan bu sürecin uzunluğu danışanın ihtiyacına göre belirlenir.
# Psikoterapi sohbet etmek anlamına gelmez ve bu çok büyük bir yanılgıdır.

Psikoterapi & Danışmanlık

Hayatımızda değiştirmeyi ve keşfetmeyi istediğimiz, zorlanma yaratan pek çok şey tam olarak bireysel danışmanlık/ terapinin çalışma konusudur.

Bireysel terapi; bir durumun üstesinden gelme ya da problem çözebilme için gerekli olan tüm çözüm yollarının kendi içinde var olduğunu keşfetme, iç dünyaya yapılan bir yolculuk ve büyüme olarak da nitelendirilebilir. Aynı zamanda ihtiyaç duyulabilecek kişisel becerileri kazandırmaya ve bu kaynakların nasıl kullanması gerektiğine rehberlik etme yani kişinin ilerleme kat etmesi terapinin ana hedeflerindendir. Bir nevi özgürleştirme yöntemi de denilebilir çünkü danışanlar kaçındıkları-erteledikleri durumlarla yüzleşme fırsatı bulurlar. Kendi kişilik yapılarında keşfetmedikleri yeteneklerini ya da karşılaşmadıkları kıymetli parçalarını, etrafındaki diğer insanları, ilişki kalıplarını anlamaları ve psikolojik olarak daha iyi hissetmeleri için yaşamsal baş etme stratejileri geliştirmelerine destek olur.

Danışan hayata, içinde olduğu duruma ve problem olarak gördüğü olgulara; farklı pencerelerden bakma, daha iyi analiz etme, anlamlandırma, ve tüm bunların nedenlerini keşfetme yetilerini kazanır. Kişisel farkındalığı artan danışan; iç dünyası ile dış dünyasını bütünleştirerek doyuma ve rahatlığa ulaşabilir, optimum oranda yaşamının kontrolünü eline alabilir.

İnsan; hayatın her anında, her yaşında birçok değişim ile karşılaşmakta ve kararlar almaktadır. Bu da kararlarıyla barışık olmasına ve acabalar, amalar, keşkeler ile birlikte gelen kaygılı, kararsız ve mutsuzluk halinden iyi hale geçişine destek olmaktadır. Danışanın düşüncelerinin kontrolünü, duygularının yeterli ve mümkün ölçüde hakimiyetini öğrendiği bu süre zarfında  terapistin eşlik ettiği, bireysel bir yolculuktur.

“Birinin ön yargı ile bakmayarak, yerinize sorumluluk almaya ve bir kalıba sokmaya çalışmayarak sizi dinlemesi gibi yoktur.”

CARL ROGERS

bireysel-danismanlik-5
D

anışanın güncel sorunu, onu danışmanlığa getiren durum üzerine yoğunlaşılır. Gerekli görüldükçe yalnız güncel durumla ilişkili olabilecek geçmiş anılar gündeme getirilebilir ve danışanın bugün yaşadığı olaylarla bağlantısı kurulmaya gayret edilir.

Danışanın soru ve sorunlarını bireysel çerçevede ortaya koyması, danışmanıyla/ terapistiyle bunu birebir ele almayı tercih etmesi durumunda uygulanır. Terapist/danışman ve danışan arasında güven ilişkisiyle oluşan bu terapotik süreç; çözüme danışanın kendi bireysel dinamiklerinden ulaşılabileceğinin düşünüldüğü durumlarda tercih edilse de grup ya da aile terapileri gibi başka uygulamalarla birlikte de kullanılabilir.     Aynı zamanda süreç içerisin-de uzman tarafından bazı psikolojik testler de uygulanabilir.

Bireysel psikoterapiden/ danışmanlıktan bir sonuç alınabilmesi için kesin bir zaman dilimi verilemez çünkü her danışanın kendi içinde bulunduğu durum şahsına özeldir. Kısacası kişiye özel, herkese farklı olan bu sürecin uzunluğu danışanın ihtiyacına göre belirlenir. Bireysel danışmanlık seanslarına katılım, danışanın kendi hür iradesine bağlı ve gönüllülük esaslarına dayanır, zoraki katılımdan beklenen sonuçların alınması zorlaşır, tercih edilmez ve önerilmez.

Danışmanlık/ Terapi süresince; danışan davranışsal ödevler dışında (nefes egzersizleri, günlük tutma, spora başlama, yürüyüş yapma vb.) direkt olarak yönlendirilmez. Seçim her zaman danışana aittir. Danışman/ Terapist sadece danışanın kafa karışıklığını giderebilmesi adına alternatiflerin niteliği, avantaj ve dezavantajları ve muhtemel sonuçlar üzerinde çalışabilir.

Herhangi bir içsel çatışma ya da çelişki yaşayan sağlıklı bireylerin yanı sıra tanımlanmış psikolojik bir rahatsızlığı olan ve psikotik evrede olmayan bireyler terapi/ danışmanlık alabilir. Gerçeklik bağı kopmuş ya da zihinsel gelişim geriliği olan kişiler terapi/ danışmanlık alamazlar. Terapiye/ danışmanlığa gelen kişi yeniliğe açık, cesur ve tercihini değişimden yana kullanmış kişidir.

Psikoterapi sohbet etmek anlamına gelmez ve bu çok büyük bir yanılgıdır. Sohbet; “konuşarak hoş vakit geçirmek” tir. Sohbetlerin belirgin bir amacı olmazken, seansların her zaman bir amacı vardır (daha iyi bir ruh haline kavuşma, problem çözme vb).

Danışmanlık sırasında kullanılan temel araç karşılıklı konuşma gibi görünse de sorulan her sorunun, alınan her cevabın, gözlemlenen her mimik ve jestin büyük resmin bir parçası olarak değerlendirildiği unutulmamalı; bilimsel, sistemli, planlı ve hedefli bir yöntem olarak ele alınmalıdır.

BİREYSEL DANIŞMANLIK BAŞVURU FORMU

Başvurunuzu aşağıdaki alanları doldurarak yapabilirsiniz. Uzman danışmanınız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.