Anne-Babalık becerilerinin, ebeveyn-çocuk iletişim ve ilişkilerinin optimum seviyede geliştirilmesi için tasarlanmış bir programdır.

# Yaş gruplarına özel paket programlar.
# 0-18 yaş arası çocukları olan ebeveynlere yönelik hazırlanmıştır.
#  PAKET 1: Haftada 1, 120dk, 14 hafta
#  PAKET 2: Haftada 1, 90dk, 8 hafta

NEDİR?

TEDA PSİKOLOJİ 8 ve 14 haftalık modüler anne-baba eğitimi olmak üzere içerik ve hedef kitle (6-19 ve 0-18 yaş grupları) bakımından farklı iki ayrı Aile Eğitim Programı hizmeti sunmaktadır. Eğitimler interaktif ve eğlenerek öğrenme tabanında hazırlanmış olup, uzman önderliğinde ilgili konu başlıkları uygulamalı olarak çalışılır.

Her iki modülde de drama, canlandırma, gösteri, küçük ve büyük grup çalışmaları, soru-cevap, vaka çalışması, gösterip yapma, beyin fırtınası gibi teknikler kullanılmaktadır.

1. MODÜL

Anne – babaların çocukları ile ilişkilerinde kullandıkları iletişim becerilerinin güçlendirilerek iyileştirilmesi için tasarlanmış bir programdır.

Program edinilen yeni bilgi ve beceriler ışığında, ebeveynlerin çocuklarıyla geçirecekleri zamanı etkin planlayabilmelerini sağlamak, çocuğun kişilik gelişiminde kullanabilecekleri olumlu yöntemleri geliştirmek, anne babaların çatışma yönetim becerilerini güçlendirerek çocuk gelişimine maksimum katkı sağlamaları amaçlanmaktadır.

YAŞ – KONTENJAN

  • 0-18 yaş arası çocukları olan ebeveynlere yönelik hazırlanmıştır.
  • Bebeklik dönemi (0-3 Yaş), Çocukluk dönemi (3-6 Yaş), Okul Çağı dönemi (7-11 Yaş) ve Ergenlik Dönemi (12-18 Yaş) olmak üzere dört temel gelişim basamağını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
  • 12-20 kişilik gruplarla gerçekleştirilir.

SÜRE

  • Kendine özgü içeriğe sahip her bir modül; haftada bir gün olmak üzere, 14 hafta sürmektedir.
  • Her bir oturum 120 dakikadır.

Kadın Olmak, Güvenli Annelik, Çocuk Sağlığı, Anne Çocuk Beslenmesi, Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi, Sosyal ve Duygusal Gelişim, Öz-bakım Becerileri, Olumlu Davranış Geliştirme, Olumsuz Davranışları Azaltma, Çocuğun Gelişiminde Ailenin Rolü, Okul ve Çocuk, Çocukla Nitelikli Zaman Geçirme ve Oyun, Cinsel Sağlık Eğitimi, Akademik Gelişim, Etkili Problem Çözme, Sosyal, Duygusal ve Davranışsal Sorunlar, Ergen Gelişimi, Kariyer Gelişimi, Etkili İletişim Becerileri VE Anne – Baba Tutumları.

2. MODÜL

Anne-babalık becerilerinin, ebeveyn-çocuk iletişim ve ilişkilerinin optimum seviyede geliştirilmesi için tasarlanmış bir programdır.

Program kazanımları aracılığıyla, ebeveynlerin çocuklarının potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine yardımcı olabilecek yeterlilik ve donanımda olmaları amaçlanmaktadır.

YAŞ – KONTENJAN

  • Okul çağı olarak adlandırılan 6-19 yaş arası çocukları olan ebeveynlere yönelik hazırlanmıştır.
  • 12-20 kişilik gruplarla gerçekleştirilir.

SÜRE

  • Kendine özgü içeriğe sahip her bir modül; haftada bir gün olmak üzere, 8 hafta sürmektedir.
  • Her bir oturum 90 dakikadır.

Okul Çağı Çocuklarının Gelişim Özellikleri, İletişim Kurmak, Aile Olmak, Anne Baba Tutumları, Okul Başarısı için Temel Gereklilikler, Riskli Davranışlarla Baş Etme, Olumlu Davranış Kazandırma, Çatışma ve Sorun Çözme Teknikleri, Kariyer Planlama

ANNE - BABA OKULU BAŞVURU FORMU

Başvurunuzu aşağıdaki alanları doldurarak yapabilirsiniz. Uzman danışmanınız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.